attic

Redusert kursavgift og friplass

Attic har inntektsgradering av kursavgiften for familier bosatt i Drammen Kommune, med lav inntekt (start 6G eller mindre). 

Søk her om friplass eller redusert betaling. Print ut skjema, fyll ut og signer. Skjemaet kan sendes på mail til attic@drammen.kommune.no, eller leveres i resepsjonen. (Det er konvolutter i resepsjonen.)
Hvis du ikke har tilgang til printer, fåes skjemaer i resepsjonen!

SØKNADSSKJEMA

Husk å legge ved skattemelding fra i fjor. 

VILKÅR: 

  1. Det kan søkes om reduksjon for elever på Attic når brutto inntekt i husholdningen er kr. 711 720,- (6G) eller mindre. Som husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Familien MÅ være bosatt i Drammen Kommune.
  2. Inntektsgradert kursavgift innvilges etter søknad med vedlagt skattemelding. Eventuelle endringer i situasjonen etter dette må dokumenteres. 
  3. Ordningen med inntektsgradert kursavgift gjelder for barn og unge under 18 år. 
  4. Søknadsfrist er 1. september (for hele skoleåret) og 1. februar for vårsemesteret. 
  5. Dersom avklaring om reduksjon er en forutsetning for påmelding, vennligst gi beskjed om dette. 
  6. Søknader som kommer etter oppgitte frister vil ikke bli behandlet, og faktura for inneværende semester må betales.
  7. Søknaden gjelder for ett skoleår, og det må søkes på nytt i forkant av hvert skoleår, innen fristen 15.  september. 
  8. Man kan søke ved å sende utfylt søknadsskjema vedlagt skattemelding til attic@drammen.kommune.no

FØLGENDE KRITERIER GIR REDUKSJON I KURSAVGIFT:
(Husholdningens samlede brutto inntekt)

3G eller lavere (kr. 0,- til kr. 355.860,-)  FULL FRIPLASS 
3G-4G (kr. 355.861,- til kr. 474.480,-)  75% RABATT
4G-5G (kr. 474.481,- til kr. 593.100,-)  50% RABATT
5G-6G (kr. 593.101,- til kr. 711.720,-)  25% RABATT 

BETALING
Du vil motta faktura direkte i nettbank eller via digipost.

Drammen Kommune fakturer med fjorten dagers forfall. 

IKKE MOTTATT FAKTURA?
Har du ikke mottatt faktura, vennligst ta kontakt med oss

EKSTRA KOSTNADER
Det kan forekomme noen økonomiske tillegg i form av korrekt utstyr. Dette kan innebære ballett-drakt, ballettskjørt, diverse dansesko m.m.
Det kan komme noen ekstra kostnader i forbindelse med forestillinger. Dette i form av diverse grunnklær som underdrakt, sko, t-skjorte  ol.