Samtidsdans og improvisasjon

Samtidsdans øvet 14 år+ torsdag kl. 1815 – 1915
LOTTE SMEDBERG MYHRE

Samtidsdansklassen vil inneholde oppvarming og teknikk, men ha størst fokus på koreografi. Det skal jobbes med kroppsbevissthet og kroppsbeherskelse, kombinasjoner, bruk av gulvet og kontaktimprovisasjon. Det kreves at eleven har basiskunnskap fra klassisk ballett, samt helst jazz og moderne. Vi anbefaler denne kombinasjonen av teknikker, for utviklingsmuligheter videre.


NYHET!  Samtidsdans/improvisasjon åpent nivå
onsdag kl. 2000-2100
JEFFREY ZHANG.

Alle dansere er unike, vi har forskjellig kropp, tolkning av musikken og måte å bevege oss på.  Vil du få mer kreative oppgaver i en danseklasse og lære deg ferdigheter innen improvisasjon? Dette er en klasse beregnet på deg som danser Contemporary og/eller Moderne lyrisk, øvet eller nybegynnere. Gjennom dette kurset kommer du til å bli tryggere på å skape dine egne bevegelser og utfordre din kreativitet innenfor dans. For deg som er nybegynner, vil du oppleve gleden av å danse fritt, du bestemmer hvordan du skal danse. For deg som vil satse på dans, kommer du til å utvikle dine evner innen improvisasjon som er en viktig del av Contemporary dance.  En vanlig klasse vil bestå av en kort oppvarming, kreative oppgaver og koreografi.