attic

Samtidsdans

Samtidsdans er en sjanger av danseuttrykk som utviklet seg i løpet av midten av det tjuende århundre og har siden vokst til å bli en av de dominerende sjangrene for formelt trente dansere over hele verden, med særlig sterk popularitet i USA og Europa. Samtidsdansklassen inneholder oppvarming og teknikk, men har størst fokus på koreografi. Det skal jobbes med kroppsbevissthet og kroppsbeherskelse, kombinasjoner, bruk av gulvet og kontaktimprovisasjon.

Det kreves at eleven har basiskunnskap fra klassisk ballett, samt helst jazz og moderne. Vi anbefaler denne kombinasjonen av teknikker, for utviklingsmuligheter videre.