attic

Moderne

Vi har moderneklasser i alle nivåer. Fra 10 år og oppover. Den moderne teknikken er rettet mot den mer flytende og kreative moderne danseformen.

I denne klassen legges det vekt på kroppsbeherskelse, teknikk og musikalitet. Her møter elevene teknikker fra moderne dansetradisjon (bruk av blant annet spiral, release, tyngdekraft og momentum) og ballett-tradisjon (for eksempel artikulasjon i føtter, linjer, turns og hopp).

Vi danser til spennende musikk med store dynamiske forskjeller. Det blir oppvarming i starten av timen, tekniske øvelser (senter og over gulvet) og kombinasjoner/koreografier i slutten av timen.

Kunstuttrykket står i fokus i koreografier i moderne. Dette er stilen for deg som ønsker å formidle noe gjennom dansen din.