attic

MODERNE FUSION

201823mai 0716
BG 2405 0031

I denne klassen vil elevene oppleve elementer fra contemporary, samtidsdans og moderne. Sammenlignet med en vanlig klasse innen denne stilen vil denne klassen være mindre preget av elementer fra klassisk ballet og heller ta i bruk gulvteknikk. En vanlig time vil bestå av oppvarming, tekniske øvelser og kombinasjoner/koreografier. Tekniske øvelser (med fokus på bruk av gulvet) bidrar til at elevene får økt kroppsbevissthet og forbedret kroppsbeherskelse.

Elevene vil i tillegg øve på hvordan de skal tolke og danse til forskjellig musikk, hvordan de kan uttrykke seg med bevegelser, og hvordan de kan anvende danseteknikker/triks som de har lært i en lengre dansekombinasjon.

Dette er en fin introduksjon til det modernistiske danseuttrykket som preger danseverden i dag.