attic

/*! elementor - v3.17.0 - 08-11-2023 */ .elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.elementor-widget-image a img[src$=".svg"]{width:48px}.elementor-widget-image img{vertical-align:middle;display:inline-block}

KORONABETINGELSER

KORONABETINGELSER

Attic forholder seg til de til enhver tid gjeldende anbefalingene for smittevern. Dette kan på kort varsel medføre endringer i vår planlagte kursvirksomhet. Det kan innebære endrede tider, dager eller avvikling av kurs i sin helhet.

Dersom vi blir pålagt stengning før kursstart, har kunden/eleven anledning til å melde seg av kurset før oppstart av semesteret, og kunden vil i så fall få tilbake innbetalt kursavgift i sin helhet.

Dersom vi blir pålagt stengning i løpet av semesteret vil Attic AS sette gjeldende kurs på pause, og ta igjen tapte undervisningsklasser etter ordinær semesterslutt, helger eller til andre tider, eller i kombinasjon med online undervisning.

Dersom vi blir pålagt å stenge over lengre tid og kompensasjonsløsninger blir lite tilfredsstillende eller ikke mulig å gjennomføre, vil innbetalt semesteravgift for ikke gjennomført kurs bli refundert forholdsmessig til kunden/eleven. Dersom eleven er påmeldt med rabattordninger som innebærer at man trener flere timer enn man betaler for, vil refusjonen avregnes i forhold til rabatt pr. kurs.

Det gis ingen refusjon hvis eleven er syk eller i karantene og ikke kan komme til undervisning.

Attic vil gjøre sitt beste for å opprettholde en normal timeplan, men dersom vi blir pålagt å stenge, vil vi også gjøre vårt beste for å kompensere for tapt undervisning.

Alle elever plikter å bidra i arbeidet med smittevern, og å følge anvisninger fra pedagoger og administrasjonen ved Attic AS.

Vi benytter anledningen til å takke for all hjelp og støtte til å opprettholde dansegleden og vårt tilbud på Attic, i en tid som er utfordrende for alle.

2016 05 22 14.43.40 1024x685