KORONABETINGELSER

KORONABETINGELSER HØSTEN 2020:

Attic forholder seg til de til enhver tid gjeldende anbefalingene for smittevern. Dette kan på kort varsel medføre endringer i vår planlagte kursvirksomhet. Det kan innebære endrede tider, dager eller avvikling av kurs i sin helhet.

Dersom det kommer et offentlig pålegg som stenger for undervisning på Attic FØR oppstart av høstsemesteret, vil eleven få tilbake innbetalt kursavgift i sin helhet.

Dersom det kommer ett offentlig pålegg som stenger for undervisning på Attic ETTER oppstart av høstsemesteret, vil eleven, dersom Attic ikke finner andre tilfredsstillende løsninger, få tilbake en forholdsmessig del av kursavgiften, hvis dette er ønskelig.

Alle elever plikter å bidra i arbeidet med smittevern, og følge anvisningene fra pedagogene og administrasjonen ved Attic.