attic

CONTEMPORARY DANCE

Wait205
2019 05 28 19.23.28

Contemporary dance er en danseform som utviklet seg gjennom det tyvende århundret, og har siden vokst til å bli en av de mest dominerende dansestiler for skolerte dansere, over hele verden. Den er spesielt populær i USA og Europa.
Selv om den opprinnelig har sitt utspring i både klassisk ballett, moderne dans og jazz, har den senere integrert elementer fra mange stilarter innen dans.

Når det gjelder fokus på teknikk, kombinerer contemporary dance det sterke og kontrollerte fotarbeidet i klassisk ballett med den moderne dansens fokus på overkropp og gulvarbeid. Teknikken er contract-release, floorwork og improvisasjon. 
For å bli en god contemporary danser, trenger man teknikken fra både ballett og jazzdance.