attic

PEDAGOGER, INSTRUKTØRER, PRISER OG BETINGELSER HØSTEN 2021

Rectangle 4544
Avmelding

Nettpåmeldingen er bindene. Vi kan kun tilby gratis prøvetime dersom det er ledig plass på kurset. Vi kan dessverre ikke holde av plass for prøvetime, da de som melder seg på har prioritet til klassene. Ved langvarig sykdom (mer enn 3 uker) refunderes semesteravgiften, avregnet fra sykemeldingsdato, mot fremleggelse av sykemelding fra lege. Ved utestående kursavgift må vi i verste fall utelukke eleven fra klassene hos oss.

Avlysning av timer

Det kan forekomme avlysning av timer på grunn av sykdom eller andre årsaker. Dette kompenseres ikke med redusert semesteravgift. Disse timene blir vanligvis tatt igjen ved en senere anledning. Det informeres om avlysninger og ekstratimer via e-post og/eller SMS til eleven eller elevens “foresatte”.

Nedlegging av timer

Attic forbeholder seg retten til å “legge” ned timer der det er 10 eller færre påmeldte og betalende elever, i løpet av de 4 første ukene av kurset. Semesteravgiften for det aktuelle kurset vil da bli refundert til de elevene som har betalt.

Force majeure/skade og sykdom

Manglende undervisning som følge av streik, lockout eller force majeure utløser ingen refusjon. Ved sykdom eller skade, som forhindrer en i å delta på undervisning, gis det – etter innlevert legeerklæring før semesterets slutt – refusjon av kursavgift.

Verdisaker

Alle verdisaker oppbevares på eget ansvar. Dersom man ønsker å låse inn tøy og verdisaker, tar man med egne små hengelåser til skapene i garderoben. Ta ellers med verdisaker, klær, sko og ting man er redd for inn i dansesalene.

Forsikring

Attic har ansvarsforsikring, men vi anbefaler at elevene har egen, gyldig forsikring i tillegg. Merk at all trening og dans foregår på eget ansvar. Vi ønsker å vite dersom eleven har skader og/eller andre hinder som vi skal ta ekstra hensyn til.

Bilder/Video

Attic forbeholder oss retten til å bruke bilder og video-opptak fra undervisning og forestillinger arrangert av Attic. Disse kan for eksempel brukes i egen reklame, annonser og på vår hjemmeside.

Rectangle 455445