attic

Barnedans

Dansen gir selvtillit, samhørighet og fysisk glede og utfoldelse samt økt utvikling av kroppskontroll og rytmeforståelse gjennom forskjellige typer musikk og dansestiler.

Undervisningen inneholder noe grunnleggende danseteknikk. 
Hovedvekten av undervisningsopplegget dreier seg om bruk av rytme. Dette gjøres blant annet gjennom improvisasjon i leken form. 
Barna lærer også enkle dansekombinasjoner.