attic

BARNEDANS

2016 12 07 19.08.30 1024x685
Barnas 6

Undervisningen inneholder noe grunnleggende danseteknikk.  Hovedvekten av undervisningsopplegget dreier seg om bruk av rytme. Dette gjøres blant annet gjennom improvisasjon i leken form. 

Barna lærer også enkle dansekombinasjoner. Dansen gir selvtillit, samhørighet og fysisk glede og utfoldelse samt økt utvikling av kroppskontroll og rytmeforståelse gjennom forskjellige typer musikk og dansestiler.