attic

YOGA FOR BARN

Dette er en yogaklasse tilrettelagt for barn i alderen 9-12 år. Det blir brukt kreative måter å møte yoga på, gjennom lek og det å lære og møte seg selv.


Yoga hjelper barn til å finne ro i stressende situasjoner i hverdagen. Yoga utvikler sterke, fleksible og sunne kropper. Evnen til å fokusere og konsentrere seg øker. Yoga utvikler bevissthet rundt pust og emosjoner, og hjelper elevene med økt selvtillit og selvfølelse.