attic

VOKAL OG STEMMEBRUK

Dette er klassen der du lærer grunnleggende sangteknikk og hvordan bruke stemmen på en riktig og best mulig måte. Samtidig legges det vekt på evnen til å formidle uttrykk og kroppsspråk, slik at man blir trygg på å synge med ”hele seg”. Sangvalget er fortrinnsvis fra musikaler og film.

Ved oppsetninger som f.eks. “Askepott” benyttes også vokalelevene som skuepsillere/roller. 

Dette er en morsom klasse der man virkelig kan utfolde seg samtidig som du kan øve opp sangstemmen.