attic

VOKAL OG STEMMEBRUK

2016 12 07 19.06.37
BG 2405 1438

Dette er klassen der du lærer grunnleggende sangteknikk og hvordan bruke stemmen på en riktig og best mulig måte. Samtidig legges det vekt på evnen til å formidle uttrykk og kroppsspråk, slik at man blir trygg på å synge med ”hele seg”. Sangvalget er fortrinnsvis fra musikaler og film.

Ved oppsetninger som f.eks. “Askepott” benyttes også vokalelevene som skuepsillere/roller. 

Dette er en morsom klasse der man virkelig kan utfolde seg samtidig som du kan øve opp sangstemmen.