Urban Dance (Street/Contemporary)

I denne klassen vil elevene oppleve elementer fra både street dance og contemporary/samtidsdans/moderne. Sammenlignet med en vanlig klasse innen denne stilen vil denne klassen være mindre preget av elementer fra klassisk ballet og heller ta i bruk inspirasjon fra street dance. En vanlig time vil bestå av oppvarming, tekniske øvelser og kombinasjoner/koreografier. Tekniske øvelser (med fokus på bruk av gulvet) bidrar til at elevene får økt kroppsbevissthet og forbedret kroppsbeherskelse. Elevene vil i tillegg øve på hvordan de skal tolke og danse til forskjellig musikk, hvordan de kan uttrykke seg med bevegelser, og hvordan de kan anvende danseteknikker/triks som de har lært i en lengre dansekombinasjon.

Urban Dance (Street/Contemporary) 8-10 år
Torsdag kl. 1710-1810 Carmen Poupard

Urban Dance (Street/Contemporary) Nye/litt øvet 10-12 år NYHET!
Mandag kl. 1700-1800 Carmen Poupard