attic

Tilgjengelighetserklæring for nettsted attic.no

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.
Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.

Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang 31. januar 2023.

Arbeid med universell utforming av ikt

Icapire AS jobber for at alt nettinnhold er tilgjengelig. Alle brukere av våre nettsider skal ha like muligheter til tjenester og informasjon på nettsidene, uavhengig av brukernes funksjonsevne.

Icapire AS skal:

Tilgjengelighetsprinsippene vi følger: