Moderne Klassisk

Moderne Klassisk inkluderer elementer av klassisk ballett og moderne dans. Teknikken gir mulighet for større bevegelsesfrihet. Klassen starter med en trening på barre med fokus på forlengelse  av kroppen, og pusteteknikk. Elevene vil utvikle styrke og dynamikk. Samtidig vil de bli oppmuntret til å uttrykke sin individualitet og musikalitet. I løpet av klassen læres det mer komplekse kombinasjoner med bruk av  rommet. Denne formen for klasse brukes ofte i profesjonelle Moderne dansekompanier, og er blitt veldig populært, spesielt i Tyskland og Østerrike.


NYHET!
Moderne Klassisk teen/voksen
medium/øvet   BEATA KAPLUK        fredag kl. 1715-1815