attic

Årshjul

OPPSTART HØSTSEMESTERET 2022:   

22 AUGUST 2022

OVERSIKT OVER FERIEDAGER

Vi følger skoleruten for Drammen kommune. 

HØSTFERIE UKE 40 (3.10 – 7.10)

SISTE ORDINÆRE UNDERVISNINGSDAG HØSTSEMESTERET 2022: 

02.DESEMBER .2022                                                                                                                  

Forestillingsperiode vil bli lagt til ukene etter siste undervisningsdag. Mer informasjon vedrørende forestilling vil bli sendt ut i løpet av høstsemesteret.