attic

ELI YKSNØY

Eli Yksnoy

ELI YKSNØY

SANGLÆRER

Eli er vår sanglærer. Hun er også involvert i forbindelse med våre forestillinger. 

Eli Yksnøy har sin høyere sangutdannelse fra Griegakademiet i Bergen og pedagogisk utdannelse fra Barratt-Dues Musikkinstitutt i Oslo. Hun har vært solist med bl.a Bergen Domkantori og Bergen Oriatoriekor, medvirket flere ganger på Festspillene i Bergen med bl.a. The English National Opera, Boston Camerata,m.m.,samt egne konserter på bl.a. Troldhaugen. Eli Yksnøy har vært Distriktsmusiker i Nordland og turnert med Rikskonsertene. Har hatt en rekke konserter med Bergen Voklalensemble i Norge, England og Spania. 

Eli jobber som freelance sanger og er også ansatt som sangpedagog ved Drammen kulturskole.