attic

BEDRIFTSAVTALE PILATES OG YOGA

Hvorfor gi ansatte muligheten til å trene Pilates & Yoga hos Attic?
Reduser sykefraværet, øk motivasjonen, styrk samholdet. Tren sammen!

Å trene sammen er både sosialt, og for mange lettere å gjennomføre enn trening alene og på eget initiativ. Det viser seg stadig at til tross for de beste intensjoner, faller en stor prosent, i løpet av de første månedene, inn i kategorien støttemedlemmer. Brorparten av disse sier at de “rett og slett ikke har tid”. Gi dine ansatte bedre helse og en sosial aktivitet å samles rundt, i arbeidstiden eller før/etter!

Fysisk aktivitet gir glede, helse og trivsel. Derfor “lønner det seg” å tilrettelegge for trening for dine ansatte.

Ta kontakt med oss i dag for å få mer informasjon om hvordan du kan gi dine ansatte en god treningsopplevelse!
Ta kontakt med oss på ATTIC@ATTIC.NO for å skreddersy et opplegg som passer for din bedrift!

Rectangle 455445 920x1024