Bedriftsavtale Pilates og Yoga

Hvorfor gi ansatte muligheten til å trene Pilates & Yoga hos Attic?

Reduser sykefraværet, øk motivasjonen, styrk samholdet. Tren sammen!

Å trene sammen er både sosialt og for mange lettere å gjennomføre enn trening alene og på eget initiativ. Det viser seg stadig at til tross for de beste intensjoner , faller en stor prosent innen de første månedene inn i kategorien støttemedlemmer, hvorav brorparten av disse sier de “rett og slett ikke har tid”. Gi dine ansatte bedre helse og en sosial aktivitet å samles rundt, i arbeidstiden eller før/etter.

Fysisk aktivitet gir glede, helse og trivsel. Derfor “lønner det seg” å tilrettelegge til trening for dine ansatte.

Ta kontakt med oss i dag for å få mer informasjon om hvordan du kan gi dine ansatte en god treningsopplevelse!
Ta kontakt med oss på attic@attic.no for å skreddersy et opplegg som passer for din bedrift!