Barnedans 3-4 og 4-5 år og 6-7 år

Undervisningen inneholder noe danseteknikk, mye rytme, improvisasjon i leken form, utvikling av kroppskontroll gjennom forskjellige typer musikk og dansestiler. Barna lærer også enkle dansekombinasjoner. Dansen gir selvtillit, samhørighet og fysisk glede og utfoldelse.

Onsdag kl. 1705 – 1755 Barnedans 3-4 år
Maiken Blom Snersrud

Torsdag kl. 1705 – 1755 Barnedans og ballett 4-5 år
Carmen Poupard

Onsdag kl. 1810 – 1905 Barnedans 6-7 år
Maiken Blom Snersrud