Barnedans 4-5 år

Undervisningen inneholder noe danseteknikk, mye rytme, improvisasjon i leken form, utvikling av kroppskontroll gjennom forskjellige typer musikk og dansestiler. Barna lærer også enkle dansekombinasjoner. Dansen gir selvtillit, samhørighet og fysisk glede og utfoldelse.

Tirsdag kl. 1710 – 1805
Maiken Blom Snersrud


Torsdag kl. 1800 – 1855
Anne Bredeli