MODERN DANCE

Moderne/lyrisk dans medium/øvet             Mandag kl- 1800-1900 Lotte Smedberg MyhreModerne teen medium/øvet                       Tirsdag kl. 1600-1700 Marte Sommerfeldt

Moderne/lyrisk dans medium 12 år-15 år   Torsdag kl. 1900-2000 Lotte Smedberg Myhre

Alle nivåer! Fra 10 år og oppover. Denne teknikken er rettet mot den mer flytende og kreative moderne danseformen.

I denne klassen legges det vekt på kroppsbeherskelse, teknikk, musikalitet og danseglede. Her møter elevene teknikker fra moderne dansetradisjon (bruk av blant annet spiral, release, tyngdekraft og momentum) og ballett-tradisjon (for eksempel artikulasjon i føtter, linjer, turns og hopp). Vi danser til spennende musikk med store dynamiske forskjeller. Det blir oppvarming i starten av timen, tekniske øvelser (senter og over gulvet) og kombinasjoner/koreografier i slutten av timen.

2015-12-09 19.37.47     Moderne 2     Moderne 6

Kompaniene

I tillegg er det Kompaniene  (se egen info under toppmenyen “om oss”):

Kompaniet Attic Dancers – Ungdomskompaniet – Jr. Attic – Mini Attic – IllMattic – Jr. IllMattic

Disse klassene er “lukket” og det arrangeres opptaksprøver for å kunne delta. I tillegg kreves det at man går på minst to andre klasser per uke i klassisk moderne og/eller Jazz