Shop

Placeholder

Modern dance/Samtidsdans øvet 15 år+

Dans

Kurs id : 85

Himmelsalen

Fredag

kl.16:00-17:00

Lotte S.M.

Beskrivelse

Denne klassen kommer til å innholde enkel oppvarming og teknikk og mest koreografi. Her jobbes det med kroppsbevissthet og kroppsbeherskelse, kombinasjoner, mye bruk av gulvet og kontaktimprovisasjon.