Shop

Kreativ Lek og Dans 3 år

Barnedans

Kurs id : 36

Stjernesalen

Tirsdag

kl.17:10-18:00

Cathrine W.A.

Beskrivelse

Dette er en innføring i dans, rytme og kroppskontroll i en leken form. Gjennom forskjellige lek- og dramaoppgaver utvikler vi improvisasjon og selvutfoldelse, og gjennom forskjellige rytmer og bevegelser utvikler vi kroppsbeherskelse og danseglede.