Shop

Contemporary dance medium/øvet teen 13 år+

Dans

Kurs id : 20

Hovedsalen

Tirsdag

kl.16:00-17:00

Lotte S.M.

Beskrivelse

Teknikken er rettet mot den flytende og kreative, moderne danseformen. Her møter eleven nye og annerledes bevegelsesmønstre i kroppsspråkets videste forstand. Den appellerer til elevene med sitt sterke uttrykk.