Shop

Klassisk Ballett 6-8 år

Dans

Kurs id : 31

Himmelsalen

Tirsdag

kl.17:00-17:55

Henrietta A.

Beskrivelse

Vi øver på de grunnleggende posisjonene i Klassisk Ballett. Gjennom bestemte oppgaver utvikler elevene en kroppsbeherskelse som gir et godt utgangspunkt for rene dansetimer når de blir eldre. De lærer romfølelse, hvordan de skal forholde seg til de andre barna i gruppen, og hvilke regler som gjelder i dansetimen. Det blir tekniske øvelser og kombinasjoner. Elevene begynner med Free Movement og Improvisasjon. Tilsvarende nivå: Primary og Grad 1.