Shop

Kompaniet (Lukket gruppe)

Dans

Kurs id : 52

Himmelsalen

Onsdag

kl.16:55-18:10

Wenche B.

Beskrivelse

Kompaniet er en lukket klasse for Kompanidansere fra 17 år og oppover, ta kontakt med Wenche Brun på w.brun@online.no hvis du er interessert i å starte her. Stilen er Contemporary dance. Contemporary dance er en danseform som utviklet seg gjennom det tyvende århundret, og har siden det vokst til å bli en av de mest dominerende dansestiler for skolerte dansere over hele verden. Den er spesielt populær i USA og Europa. Selvom den opprinnelig har sitt utspring i både klassisk ballett, moderne dans og jazz, har den senere integrert elementer fra mange stilarter innen dans. På grunn av likhet i teknikk, er den ofte sammenlignet med moderne dans, klassisk ballett og andre klassiske dansestiler. Når det gjelder fokus på teknikk, kombinerer contemporary dance det sterke og kontrollerte fotarbeidet i klassisk ballett med den moderne dansens fokus på overkropp. Teknikken er contract-release, gulvarbeid, fall, oppreisning og improvisasjon, i likhet med moderne dans. Det er også ofte uforutsigbare endringer i rytme, tempo og retning. I noen tilfeller implementeres også elementer av ikke-vestlig dansekultur, f.eks. afrikansk dans hvor det er bøyde knær, og japansk contemporary dance Butoh.