Shop

Barneballett 4-5 år

Barnedans

Kurs id : 57

Stjernesalen

Onsdag

kl.17:10-18:00

Henrietta A.

Beskrivelse

Vi øver på de grunnleggende posisjonene i Klassisk Ballett. Gjennom bestemte oppgaver utvikler elevene en kroppsbeherskelse som gir et godt utgangspunkt for rene dansetimer når de blir eldre. De lærer romfølelse, hvordan de skal forholde seg til de andre barna i gruppen, og hvilke regler som gjelder i dansetimen. Det blir tekniske øvelser og kombinasjoner. De begynner med Free Movement og Improvisasjon. Klassen inneholder litt danseteknikk, mye rytme, improvisasjon i leken form, kroppskontroll, og det blir forskjellig type musikk og dansestil. Dansen gir selvtillit, samhørighet, fysisk glede og utfoldelse.