Shop

Klassisk Ballett øvet 15 år+

Dans

Kurs id : 75

Himmelsalen

Torsdag

kl.19:05-20:05

HA

Beskrivelse

Vi jobber videre på samme måte som før, for å gjøre elevene til bedre dansere. Kurset inkluderer Free Movement og Tåspiss. Målet i løpet av dette kurset er at alle elevene kan danse noe tåspiss i senter. Men dette er noe vi er nødt til å bruke tid på, og det vil kreve tålmodighet både av elev og lærer.