Shop

Klassisk Ballett nye/medium 10-13 år

Barnedans

Kurs id : 32

Himmelsalen

Tirsdag

kl.18:00-19:00

Henrietta A.

Beskrivelse

Vi tilbyr en grunnleggende teknikk-klasse, som gir styrke, musikalsk innsikt, økt koordinasjon og kontroll av kroppen. Dette er en basisopplæring i ballett, samt et bra supplement til de øvrige klassene for å bedre utviklingen av generell danseteknikk.