Shop

Ladystyle Hip Hop øvet/videregående

Dans

Kurs id : 70

Regnbuesalen

Torsdag

kl.20:10-21:10

Nina E.

Beskrivelse

Denne klassen er en "konseptklasse", og navnet beskriver det overordnede fokuset i denne klassen, nemlig feminin stil på den smakfulle måten. I denne klassen er det fokus på det feminine uttrykket. Her bryter vi alle regler, og fusjonerer bl.a. Hip Hop, jazz, funk, disco, dancehall, salsa, wacking og voguing. Stilen og musikken avhenger av pedagogen.