Klassisk Ballett

Klassisk ballett

Undervisningsopplegget  er basert på Royal Academy and Dance sitt pensumsystem. Henrietta Andersen er ansvarlige for klassisk ballett og utdannet under dette systemet både som profesjonell danser og pedagog. Med sin kompetanse som danser vil klassen også inneholde free movement, koreografi,  klassisk teori for hvert alderstrinn, og utvikling av uttrykk og kreativitet i improvisasjon. I tillegg vil det også bli øvelser for tåspiss i flere av klassene.

 

Barneballett 4 til 5 år.  Vi øver på de mest grunnleggende posisjonene i klassisk ballett. Gjennom bestemte oppgaver utvikler vi en kroppsbeherskelse som gir et godt utgangspunkt for rene dansetimer når de blir eldre. Vi lurer inn noen tekniske øvelser gjennom lek og andre morsomme kombinasjoner. Dette er med på å ivareta deres danseglede.

 Barneballett
Klassisk 6-8 år
Vi øver på de grunnleggende posisjonene i Klassisk Ballett. Gjennom bestemte oppgaver, utvikler elevene en kroppsbeherskelse, som gir et godt utgangspunkt for rene dansetimer når de blir eldre. De lærer romfølelse, hvordan de skal forholde seg til de andre barna i gruppen, og hvilke regler som gjelder i dansetimen. Det blir tekniske øvelser og kombinasjoner. De begynne med Free Movement og Improvisasjon. Tilsvarende nivå: Primary og Grad 1
 Klassisk ballett
Klassisk 8-9 år
Vi tilbyr en grunnleggende teknikklasse, med enkle øvelser i barre, senter, og over gulv. Dette gir styrke, musikalsk innsikt, økt koordinasjon og kroppskontroll. I tillegg til ballett gjør vi Improvisasjon og Free Movement. Dette er en basisopplæring i ballett, samt et fint supplement til de øvrige klassene, for å bedre utviklingen av generell danseteknikk.
Tilsvarende nivå: Grad 2
Klassisk 10-12 år nivå med./øvet
Vi tilbyr en grunnleggende teknikklasse der vi jobber i barre, senter, med ulike danse trinn over gulv og med kombinasjoner. Dette gir styrke, musikalsk innsikt, økt koordinasjon og kroppskontroll. Hensikten med klassen, er å styrke den grunnleggende danseteknikken, øke koordinasjonsevnen og styrke musikaliteten. Dette er en basisopplæring i ballett, samt et bra supplement til de øvrige klassene, for å bedre utviklingen av generell danseteknikk. Vi fortsetter å jobbe med Improvisasjon og Free Movement. Elevene som har gått flere år på Klassisk Ballett, vil nå ha muligheten til å begynne med Tåspiss. Det er viktig at dette blir tilpasset til hver enkelt elev. Tåspiss er en stor påkjenning for unge føtter. Vi skal jobbe og øve mye på halv tå først. Elevene får klar beskjed fra Lucy når de kan få lov til å kjøpe seg tåspiss sko, hvis de har lyst til det. I dette partiet kommer det nok alltid til å være noen som danser på halv tå på slutten av timen, mens andre er på tåspiss. Dette er helt normalt i startfasen. Øvelsene vil kun foregå ved barre. Tilsvarende nivå: Grad 3 og 4
 Klassisk ballett gruppe sort og burgunder

Klassisk 13-16 år nivå med./øvet. Vi jobber videre på samme måte som før, for å gjøre elevene til bedre dansere. Kurset inkluderer Free Movement og Tåspiss. Målet i løpet av dette kurset, er at alle elevene skal kunne stå på tåspiss etter hvert. Men dette er noe som vil ta tid og kreve tålmodighet, både av elev og lærer. I dette partiet så kommer det nok til å være noen som danser tåspiss ved barren, mens andre er i senter.  Tilsvarende nivå: Grad 5 og 6

Klassisk Vidergående 15 år + nivå øvet
Vi jobber videre på samme måte som før, for å gjøre elevene til bedre dansere. Kurset inkluderer Free Movement og Tåspiss. Måle i løpet av dette kurset, er at alle elevene kan danse noe Tåspiss i senter . Tilsvarende nivå: Grad 7 og 8
Klassisk teen

Klassisk Ballett 10 – 14 år nivå nyb./med og klassisk teen/voksne nye/litt øvet Det er stadig at vi møter, eller hører om elever som ønsker å starte med Klassisk Ballet. Det kan være mange grunner til det. Noen har danset andre stilarter men aldri danset klassisk før. Noen danset ballett da de var små, og ønsker å starte opp igjen. Noen har blitt eldre, og trenger en time der det går litt langsommere enn i de ordinære ballettimene. Denne timen gir en mulighet til å bli kjent med Klassisk Ballett, og tilegne seg grunnleggende teknikk for dans. Målet er å styrke elevene, øke musikalitet, koordinasjon og kroppsbeherskelse. Gjennom å danse Klassisk Ballett vil eleven utvikle bedre ferdigheter som danser.

 Klassisk
Klassisk øvet/videregående 17 år+
Dette er den ultimate klassisk-timen, hvor vi strekker oss mot det absolutt høyeste nivået som er mulig å oppnå innenfor Klassisk Ballett på en amatørskole. Elevene som ønsker å danse Tåspiss, kan danse selve timen med tåspiss sko på, og undervisningen blir tilpasset hver enkelt elev.
Floor barre
Floor Barre
Dette er en herlig time for både ungdom og voksne, hvor vi kan jobbe med klassisk ballett på en helt annen måte. Samtidig fungerer timen som en form for body-conditioning, vi jobber med styrke og det er mye tøying og stretch. Timen starter med en rolig oppvarming stående, og resten av kurset er på gulvet. Vi kjører gjennom en klassisk time enten ved å sitte på gulvet, eller ligge på mage eller rygg. Her blir du blir sterk og smidig, med enkle og kontrollerte øvelser etter behagelig musikk. Vi avslutter med mye tøying og stretch. Kurset passer for mange forskjellige aldre og nivåer. Det viktigste er at man jobber mot sin egen grense og utvider den. Timen passer for alle dem som ønsker å forsterke klassisk teknikk, og passer også for ungdom og voksne som ønsker å komme i form. Her blir det alltid god stemning, krevende øvelser og mye latter.
 Tåspiss
Tåspiss
Tåspiss er noe alle små ballerinaer gleder seg til. På grunn av utviklingen er det viktig at tåspissko ikke brukes før 10-12 års alderen. Det er viktig når en begynner på tåspiss at en allerede har danset ballett i flere år. Vi har nå gleden av å kunne tilby egne tåspiss klasser for dere som ønsker å utvikle seg ekstra i klassisk ballett, bli mer dyktige og mye sterkere. Her komme vi til å jobbe både ved barre, centre og som par hvor tåspiss kommer til å stå i fokus.Hos Attic tilbyr vi tåpiss til våre klassisk ballett elever fra 10 år oppover. Klassisk nivå I 10-12 års gruppen har vi tåspiss i timene for både nye og øvede i tåspiss og elevene ble godt passet på. Øvelsene blir tilpasset hver enkelt elevs nivå. Klassisk nivå II og oppover inkluderer klassisk timene også noe tåspiss.