Jivamukti Yoga er en egen yogametode som ble grunnlagt av Sharon Gannon og David Life i New York i 1984. Navnet ‘Jivamukti’ betyr frigjøring av sjelen i levende live. Jivamukti Yoga er en av de ni uoffisielt godkjente Hatha Yoga- metodene. (De andre åtte er: Ashtanga, Iyengar, Bikram, Viniyoga, Sivananda, Intergral, Kripalu og Kundalini.) Hatha Yoga er en type yoga som oppnås ved bruk av stor kraft og fysisk innsats – en fysisk praksis med et spirituelt mål. Hovedfokus i en Jivamuktiklasse er de fysiske yoga øvelsene.

Andre viktige komponenter er fokus på en ikke-voldelig livsstil (ahimsa), intensjon (bhakti), meditasjon, utvikling av evnen til å lytte ved hjelp av musikk (nada yoga), chanting på Sanskrit og studie av de skriftlige yogakildene.
Jivamukti er en fysisk utfordrende og intellektuelt stimulerende praksis som vil lede til spirituell bevissthet. De enkelte yogastillingene settes sammen i flytende serier ved hjelp av pusten (vinyasa). Dette kombineres med chanting, oppløftende musikk og meditasjon.

Jivamukti Basic 8 uker. I dette yogakurset får du grundig opplæring i hvordan du utfører de ulike asane/ yogaposisjonene korrekt for å få mer utbytte av hver posisjon. Vi bruker blokker, belter og lignende som hjelpemidler. Du får en smakebit av flere av de ulike elementene fra yogaverden i løpet av kurset, som yogafilosofi, mantra og guidet meditasjon. Hver uke har ett nytt fokus.

Denne klassen er spesielt godt egnet for nybegynnere og i tillegg for deg som ønsker å gå i dybden av de ulike elementene yogaen innebærer.