Barnedans

Undervisningen inneholder noe danseteknikk, mye rytme, improvisasjon i leken form, utvikling av kroppskontroll gjennom forskjellige typer musikk og dansestiler. Barna lærer også enkle dansekombinasjoner. Dansen gir selvtillit, samhørighet og fysisk glede og utfoldelse.
Barnedans 4-5 år
Tirsdag kl. 1800 – 1855  Maiken Blom Snersrud
Torsdag kl. 1715 – 1810 Anne Bredeli