TIDSPUNKTER FOR PRØVER OG FORESTILLINGER!

EKSTRAPRØVER: SOLISTER, SANGERE OG KOMPANIER
30/11 Fredag Oppmøte kl. 1600. SKUESPILLERE OG SANGERE
1/12 Lørdag Oppmøte kl. 1200. ALLE KOMPANIENE OG EKSTRADANSER
7/12 Fredag Oppmøte kl. 1600. SKUESPILLERE OG SANGERE Lydprøver og ekstraprøver etter behov.
10/12 Mandag Ekstraprøver etter behov.
____________________________________________________________________________________________

ALLE SOM ER MED: SAMKJØRING/PRØVE

LAG 1 8/12 Lørdag Oppmøte kl. 1100. Prøve kl. 1115 – 1400 (med sminke og kostymer)
LAG 3 8/12 Lørdag Oppmøte kl. 1500. Prøve kl. 1515 – 1800 (med sminke og kostymer)
LAG 2 9/12 Søndag Oppmøte kl. 1100. Prøve kl. 1115 – 1400 (med sminke og kostymer)
LAG 4 9/12 Søndag Oppmøte kl. 1500. Prøve kl. 1515 – 1800 (med sminke og kostymer)

ALLE SOM ER MED: FORESTILLINGER

LAG 1 11/12 Tirsdag Oppmøte kl. 1700. Forestilling (premiere) kl. 1800 – 1920
LAG 2 12/12 Onsdag Oppmøte kl. 1700. Forestilling (premiere) kl. 1800 – 1920
LAG 3 13/12 Torsdag Oppmøte kl. 1700. Forestilling (premiere) kl. 1800 – 1920
LAG 4 14/12 Fredag Oppmøte kl. 1700. Forestilling (premiere kl. 1800 – 1920
LAG 1 15/12 Lørdag Oppmøte kl. 1330. Forestilling kl. 1430 – 1550
LAG 2 15/12 Lørdag Oppmøte kl. 1700. Forestilling kl. 1800 – 1920
LAG 3 16/12 Søndag Oppmøte kl. 1330. Forestilling kl. 1430 – 1550
LAG 4 16/12 Søndag Oppmøte kl. 1700. Forestilling kl. 1800 – 1920

_____________________________________________________________________